Granny wheel square

DSCF2977

Varv 1: 5 lm, slut ringen med en sm
Varje följande varv börjas med 3 lm som ersätter en stolpmaska, och avslutas med en smygmaska i första stolpen.
Varv 2: “1 st, 1 lm” 12 ggr
Varv 3: “2 st, 1 lm” 12 ggr + 1 extra sm fram till nästa lm
Varv 4: “3 st, 1 lm” 12 ggr + 2 extra sm fram till nästa lm
Varv 5: “4 st, 1 lm” 12 ggr + 3 extra sm fram till nästa lm
Varv 6: “4 st, 1 lm, 4 st, 1 lm, 4 dst, 2 lm, 4 dst, 1 lm” 4 ggr
Varv 7: (grått) 1 st mellan varje st på varv 6, 2 st om varje lm på varv 6 och
i hörnen 2 st, 3 lm, 2 st.……………………………………………………………………………………….

Row 1: 5 ch, close the ring with a slip stitch
Every next row starts with 3 ch to replace 1 dc, and ends with a slip stitch around the first dc.
Row 2: “1 dc, 1 ch” 12 times
Row 3: “2 dc, 1 ch” 12 times + 1 extra slip stitch to reach next ch
Row 4: “3 dc, 1 ch” 12 times + 2 extra slip stitch to reach next ch
Row 5: “4 dc, 1 ch” 12 times + 3 extra slip stitch to reach next ch
Row 6: “4 dc, 1 ch, 4 dc, 1 ch, 4 trc, 2 ch, 4 trc, 1 ch” 4 times
Row 7: (grey) 1 dc between each dc of row 6, 2 dc around each ch of row 6 and at the corners 2 dc, 3 ch, 2 dc.

Enjoy!!

DS_All_youNeedIs_Love_Add-On_Daisy